Acupuntura i fertilitat

infertilitat-acupunturaL'Acupuntura i la Medicina Tradicional Xinesa ajuden a les parelles amb problemes de fertilitat a fer realitat el desig de concebre. Cada cop hi ha més parelles que pateixen problemes de fertilitat, però també cada cop n'hi han que ho aconsegueixen gràcies a l'estudi particular de cada pacient i a la combinació de diferents tècniques.

La infertilitat o esterilitat és la incapacitat de la parella d'aconseguir un embaràs per mitjans naturals després d'intentar-ho durant any - segons la Societat Espanyola de Fertilitat - o dos anys -segons l'OMS-, o la pèrdua recurrent d'embarassos en principi viables.

Podem diferenciar dos tipus d'infertilitat: la primària, impossibilitat de concebre un fill de forma natural després d'un any de vida sexual activa i sense protecció, i la secundària, que passa després d'haver concebut prèviament.

Es considera que el 80% de les parelles amb una vida sexual normal aconsegueixen l'embaràs en el primer any i un altre 5% en el segon any. Per això, no es recomana començar cap tractament abans d'un any de mantenir relacions sexuals sense mètodes anticonceptius.

Els problemes de fertilitat preocupen cada vegada més a un major nombre de persones, tant a homes com a dones. Es considera que el 30% dels casos d'infertilitat tenen l'origen en la dona, un altre 30% en l'home, un 25% es deu a la incompatibilitat de la parella i un 15% és d'origen desconegut. D'aquí es desprèn la importància de la implicació de la parella en aquest tipus de tractaments.

Segons la medicina occidental, la infertilitat pot ser deguda a diversitat de causes en què poden intervenir anomalies anatòmiques en l'aparell reproductor, traumatismes, causes endocrines o ovàriques (per exemple, anovulació) o anomalies funcionals (trastorns del cèrvix, l'úter o de les trompes).

També es troben casos d'infertilitat per etiologia psíquica i / o estils de vida. L'estrès, l'alimentació, la pràctica molt intensa de certs esports o excés de treball físic poden alterar l'equilibri hormonal femení. Tant en l'home com en la dona, els factors psíquics i emocionals influeixen de manera decisiva en la capacitat reproductora.

com t'ajuda la medicina tradicional xinesa a afrontar la infertilitat?

Molts estudis han demostrat que la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) obté molt bons resultats en els tractaments d'infertilitat associada a causes funcionals o desconegudes. És també una bona mesura per a complementar els tractaments de fertilitat assistida, tot augmentant les taxes d'èxit.

La Medicina Tradicional Xinesa considera necessari mantenir en bon estat una sèrie de factors per a la concepció i per a mantenir l'embaràs. Seguint aquesta premissa, el tractament es centrarà en la consecució següents objectius:

# Regular totes les característiques del cicle. El cicle menstrual és un excel·lent indicador de com es troba l'organisme de la dona a tots els nivells. Buscarem aconseguir o mantenir un cicle regular (el més proper possible als 28-32 dies), amb un sagnat vermell viu, sense coàguls ni dolor, d'entre 4 i 6 dies de durada i una quantitat normal. 

# Equilibrar les emocions. Segons la MTX cos i ment són inseparables, i un desequilibri a nivell emocional o mental afectarà la funcionalitat dels òrgans i la fluïdesa de l'Energia i la Sang, alterant la correcta circulació en l'aparell reproductor. 

# Tonificar i afavorir la circulació de Qi (energia) i Xue (Sang).Tonificar Yin, Yang i Jing, per tenir uns nivells òptims i que puguin exercir les seves funcions.

# Promoure una correcta circulació energètica de tots els òrgans, sobretot els implicats en la reproducció.

Com és el tractament?

La Medicina Tradicional Xinesa engloba diferents tècniques com són l'acupuntura i els seus derivats (la moxibustió o l'electroacupuntura) el massatge tuina i la dietoteràpia energètica. Al llarg del tractament de fertilitat es poden utilitzar una o diverses tècniques combinades per abordar un mateix cas, segons les circumstàncies i necessitats de cada pacient.

Segons la causa d'infertilitat (si hi ha endometriosi, miomes ...) o si hi ha un historial d'avortaments repetitius, s'aconsella realitzar tractaments durant almenys 3 cicles menstruals abans d'intentar l'embaràs. Cal tenir en compte que cada persona respon de manera diferent al tractament. En general, però, solen ser tractaments que duren un mínim de 6 mesos, podent-se perllongar fins a un any o més.

Consulteu amb Espai Salut per obtenir més informació sobre les característiques del tractament i conèixer els casos d'èxit obtinguts al llarg dels darrers anys.

Nordic Walking Gironaisepgirona