• Programes

Tractament d'acupuntura per a la fertilitat

fertilitatacupunturaespaisalut

L'Acupuntura i la Medicina Tradicional Xinesa ajuden a les parelles amb problemes de fertilitat a fer realitat el desig de concebre. Cada cop hi ha més parelles que pateixen problemes de fertilitat, però també  n'hi ha més que ho aconsegueixen gràcies a l'estudi particular de cada pacient i a la combinació de diferents tècniques.

La infertilitat o esterilitat és la incapacitat de la parella d'aconseguir un embaràs per mitjans naturals després d'intentar-ho durant any - segons la Societat Espanyola de Fertilitat - o dos anys -segons l'OMS-, o la pèrdua recurrent d'embarassos en principi viables.

Podem diferenciar dos tipus d'infertilitat: la primària, impossibilitat de concebre un fill de forma natural després d'un any de vida sexual activa i sense protecció, i la secundària, que passa després d'haver concebut prèviament.

Es considera que el 80% de les parelles amb una vida sexual normal aconsegueixen l'embaràs en el primer any i un altre 5% en el segon any. Per això, no es recomana començar cap tractament abans d'un any de mantenir relacions sexuals sense mètodes anticonceptius.

Els problemes de fertilitat preocupen cada vegada més, tant a homes com a dones. Es considera que el 30% dels casos d'infertilitat tenen l'origen en la dona, un altre 30% en l'home, un 25% es deu a la incompatibilitat de la parella i un 15% és d'origen desconegut. D'aquí es desprèn la importància de la implicació de la parella en aquest tipus de tractaments.

Segons la medicina occidental, la infertilitat pot ser deguda a diversitat de causes en què poden intervenir anomalies anatòmiques en l'aparell reproductor, traumatismes, causes endocrines o ovàriques (per exemple, anovulació) o anomalies funcionals (trastorns de la cèrvix, l'úter o de les trompes).

També es troben casos d'infertilitat per etiologia psíquica i / o estils de vida. L'estrès, l'alimentació, la pràctica molt intensa de certs esports o excés de treball físic poden alterar l'equilibri hormonal femení. Tant en l'home com en la dona, els factors psíquics i emocionals influeixen de manera decisiva en la capacitat reproductora.

Com t'ajuda la medicina tradicional xinesa a afrontar la infertilitat?

Molts estudis han demostrat que la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) obté molt bons resultats en els tractaments d'infertilitat associada a causes funcionals o desconegudes. És també una bona mesura per a complementar els tractaments de fertilitat assistida, tot augmentant les taxes d'èxit.

La Medicina Tradicional Xinesa considera necessari mantenir en bon estat una sèrie de factors per a la concepció i per a mantenir l'embaràs. Seguint aquesta premissa, el tractament es centrarà en la consecució següents objectius:

# Regular totes les característiques del cicle. El cicle menstrual és un excel·lent indicador de com es troba l'organisme de la dona a tots els nivells. Buscarem aconseguir o mantenir un cicle regular (el més proper possible als 28-32 dies), amb un sagnat vermell viu, sense coàguls ni dolor, d'entre 4 i 6 dies de durada i una quantitat normal. 

# Equilibrar les emocions. Segons la MTX cos i ment són inseparables, i un desequilibri a escala emocional o mental afectarà la funcionalitat dels òrgans i la fluïdesa de l'Energia i la Sang, alterant la correcta circulació en l'aparell reproductor. 

# Tonificar i afavorir la circulació de Qi (energia) i Xue (Sang).Tonificar Yin, Yang i Jing, per tenir uns nivells òptims i que puguin exercir les seves funcions.

# Promoure una correcta circulació energètica de tots els òrgans, sobretot els implicats en la reproducció.

Com és el tractament?

La Medicina Tradicional Xinesa engloba diferents tècniques com són l'acupuntura i els seus derivats (la moxibustió o l'electroacupuntura) el massatge tuina i la dietoteràpia energètica. Al llarg del tractament de fertilitat es poden utilitzar una o diverses tècniques combinades per abordar un mateix cas, segons les circumstàncies i necessitats de cada pacient.

Segons la causa d'infertilitat (si hi ha endometriosi, miomes ...) o si hi ha un historial d'avortaments repetitius, s'aconsella realitzar tractaments durant almenys 3 cicles menstruals abans d'intentar l'embaràs. Cal tenir en compte que cada persona respon de manera diferent al tractament. En general, però, solen ser tractaments que duren un mínim de 6 mesos, podent-se perllongar fins a un any o més.

Consulteu amb Espai Salut per obtenir més informació sobre les característiques del tractament i conèixer els casos d'èxit obtinguts al llarg dels darrers anys.

Col·laboradors

Nordic Walking Gironaisepgirona

Contacta

Espai Salut
Centre de teràpies naturals

Sant Dionís, 45
Salt (Girona) 17190
Telfs. 972 40 18 51
658 82 02 24
info@espaisalut.cat

logoespaisalut

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive